2013. április 23., kedd

F:E.- Dánia 43

Ha a boldogság szobában van , a szomorúság már az küszöbön vár .  Ezt sokszor tapasztaltam ,  éppen elégszer történt meg , hogy ami kezdetben boldogságot ígért , az utóbb keserűséget hozott életembe . És valahogy mindig erre a fordulatra vártam . Készültem rá , hogy mikor kell, legyen erőm átvészelni. De soha sem volt könnyű. És minél többször lett igaza a közmondásnak,annál biztosabban tudtam, hogy nekem nem adatik meg az a valódi  boldog élet , ami másnak talán igen ...   pesszimista világnézet amelyben, jobbnak láttam , ha az élettől nem várok olyan fordulatokat, amelyek nekem kedveznek.                                                                                                  
 Mély keserűséget éreztem, mikor rájöttem, hogy a magamfajtáknak igazán nem való az optimista hozzáállás a világ dolgaihoz...   Reményeim azért voltak ... remények melyek egymás után hiúsultak meg ... a szemem láttára törtek össze , mint egy féltve őrzött , óvott dísztárgy ...   Féltem a kudarctól , mindig rettegtem a bukástól .  Hát menekültem előle , de hiába , megtalált , utolért minden alkalommal...
Dániában azért valamelyest javult a hangulatom. Életkedvem erőre kapott , s bizakodóbb lettem a jövőt fontolgatva . E téren is volt ami aggasztott , bőven találtam olyat ami boldogságunk útjába állhat.
De ha megtörténhetett, hogy egy olyan teremtés mint Kristina , elfogadta szerelmem és viszonozza érzéseimet , talán, most az egyszer nem válnak valóra rémlátomásaim ...                                    
 Ezzel próbáltam elkergetni rossz érzésem , és ez majdnem el is oszlatta minden kételyem.

 Hogyan is hihettem , hogy minden jól megy majd ? 
Egy véletlenszerű találkozás kegyetlen módon megmutatta mit várhatok a továbbiakban , felébresztett az álomból, amelybe beleringattam magam .
Borongós nap volt , Koppenhága felől hatalmas , komor fellegek érkeztek Roskilde fölé . Hajnalban eső áztatta át a földeket , s töltötte meg a mélyedéseket a talajban , s minden pillanatban várható volt egy újabb kiadós zápor.  Az időjárási viszonyok nem voltak túl kedvezőek, de mi mégis inkább áztunk volna el , minthogy otthon,  a négy fal között töltsük az időt , egymástól távol.              
 -  Most csak terhére volnék mindenkinek a házban . - Mondta Kristina ahogy a kápolnához vezető úton haladtunk . - Ha látnád micsoda felfordulás van odahaza ! Gertrud ki se látszik a munkából ... a cselédlányt meg korahajnalban ki küldte a piacra , zuhogó esőben ... kegyetlenség volt tőle ... szegény Clara ... ajánlkoztam , hogy  segítek , de elhessegetett ...  -  Folytatta némi keserűséggel hangjában . -Mire készülnek ... miért a nagy felhajtás ? - Kérdeztem. Tanácstalanul nézett rám .                 
 - Ha én azt tudnám , okosabb volnék . - Felelt könnyedén.                                                         
 - De  Gertrudot  annyira leköti a szobák rendbe szedése , az új függönyök , abroszok  igazgatása , hogy nem ért rá ezt elárulni nekem . Mindössze annyit kötött a lelkemre,  hogy ma ne tűnjek el nyomtalanul és , ha el is hagyom a házat , ebédre feltétlenül találjak haza ...  ja és persze hozzátette,  örülne ha most nem  lábatlankodnék ...  -  Folytatta egy kedvetlen fintor kíséretében. 

Vissza fordult , hogy szemügyre vegye a házat, amely , ahogy mesélte , úgy felbolydult, mint egy méhkas.                                                                                                                                                   
-  Most , mindenesetre, eléggé messze vagyok ahhoz, hogy ne akadályozzam a munkát  ... 

Ez a gondolat, úgy tűnt eloszlatta bánatát.
  - Talán vendég érkezik ? - Tűnődött tovább , gondterhelten tekintve otthonára. -  A nagybátyád régen nem járt itt ... hátha most ... 
 - Nem , nem hinném ... - Fordult felém ismét . - Nem szokása felkészíteni Gertrudot az érkezésére .  Ma reggel pedig egy levél érkezett. Persze nem kizárt, hogy most mégis írt, mielőtt haza látogat...  bár akkor Gertrud nem állt volna neki így sürgölődni  ... - Töprengett hangosan .  - Nem tudom , ki lehet az . Jobb, ha ezt nem most próbáljuk kitalálni. - Zárta le végül a témát , játszi könnyedséggel , olyan hangsúllyal , amilyennel a jelentéktelen ügyekről szokás beszélni . És valóban , ez most , ilyen távol a háztól ,nem tűnt olyan fontosnak.                                                                                                                                                                                                                                                  Nem is volt nehéz megfeledkeznünk a látogatóról, kinek személye ismeretlen volt számunkra.                                                                                                                                                          
  Az idő múlása fel sem tűnt  a kápolna csöndjében , halk szavunk alig törte meg a némaságot.  
Kristina derűs volt és vidám , élénk  jókedve egy percig sem hagyta el, még e komor , felhős délelőttön sem. Lelkesen szólt , szinte dalolt , nyugodt hangja úgy csilingelt , mint a kedves kis rigó éneke , amely nyári alkonyon a fák között csendül fel .  Tiszta szeme nevetett , gyönyörűen ragyogott. Lenyűgözve tekintettem, e valószínűtlen kékségbe, amely mindig csalhatatlan tükre volt lelkivilágának, s mindig hűen mutatta meg jellemének legapróbb vonásait is, annak, aki szentelt rá annyi figyelmet, hogy bele nézzen. Ez a tekintet soha sem hazudott, soha sem rejtett, titkolt el semmit. Őszintén mesélt mindenről, bánatról, fájdalomról éppen úgy, mint önfeledt boldogságról, örömről. El mondta azt is , amit a lány nem mert ,vagy nem akart szavakba önteni.  Hogy ezt meglásd csak meg kell állnod egy percre és törődni azzal , ami első látásra nem ígér semmi rendkívülit . Akinek Kristina igazán fontos volt az megtette ezt . Akinek pedig nem jelentett semmit az elhaladt mellette. Az utóbbi szemében a lány az maradt aminek hitte  , jelentéktelen , érdektelen , fakó teremtés , aki elvész a tömegben. Azaz ember, aki viszont hajlandó volt egy hangyányival több törődéssel fordulni feléje, az kellemesen csalódott.                                                                                                                                              

Mert jóval több volt benne mint amit külleme elárult . Több báj , több szépség és emberség, jóakarat mint azt bárki hinné .  És igazán nem kért sokat , csak némi odafigyelést , megértést.                                                                                                                                                                        A törődést  odaadó  szeretettel és tündéri kedvességgel , holtig tartó barátsággal  hálálta meg, azzal ami számára is kincs volt , amelyből elkeserítően keveset kapott környezetétől . Szomorúan tapasztaltam , hogy alig akadt valaki aki igazán törődött volna vele.   Gertrud szeretete sem volt tökéletes.  A megértés, együttérzés itt is gyakran hiányzott , s a gyöngédség sokszor nem a kellő időben jött , ami azt jelezte, a nevelőnő  mégsem  ismeri igazán azt akit a gondjaira bíztak . Ez lehangoló volt és sajnálatos . De Kristina viruló arca , szívderítő elevensége most feledtetett minden gondot.  
Hányszor mondtam aznap , hogy szeretem !  Mégis , azt a mérhetetlen  hálát és imádatot, amit iránta éreztem , nem tudtam egészen kifejezni . Kevésnek tűnt minden szó , ahhoz , hogy megértessem vele , nekem nem kell senki más rajta kívül. Így még nem szerettem senkit. Amit Luciana iránt éreztem az semmi sem volt ehhez képest. Rajongás , egy alig tizenhét éves fiú , üres rajongása , amelyben nem találtam örömöt , olyan szerelem, amelyről kezdettől fogva tudtam , reménytelen. Menekültem előle és átkoztam magam ostobaságomért. Azóta sok év eltelt, és én abban a hitben voltam , hogy nem leszek képes igazán szeretni ... és most mégis ... alig hittem, hogy ez a valóság lehet !                 Kristina iránti szerelmem sokkal többet ígért .  Nem menekültem előle és nem bosszankodtam , szidtam magam, amiért feladtam a harcot .  Vágytam rá , érezni akartam , ahogy eltölt , megrészegít .  Mertem remélni , hogy boldog leszek benne és a lányt is boldoggá tehetem. Élveztem, hogy egyetlen érintésétől fel forrt a vérem és felemelő volt a tudat,  hogy egyetlen ártatlan csókja képes felhevíteni egész testem. Ez az eddig nem tapasztalt érzés gyönyörűséggel töltött el, kellemes, édes vággyal, sohasem múló forró szerelemmel. 
Ott a kápolna falai közt , azt mondhattam Kristinának amit akartam , mert senki sem hallhatta. Szerelmes szavaink köztünk maradtak, soha senki nem szerzett róluk tudomást. Itt nem menekült csókom elől , megadta magát , s én kedvemre gyönyörködhettem piruló arcában , mosolyoghattam suttogó , erőtlen tiltakozásán . Nem volt könnyű elengednem minden alkalommal , hagyni , hogy búcsút intve , kibontakozzon ölelésemből , én mégis útjára eresztettem . Csak kérnie kellett és én nem ellenkeztem .    Így volt ez mindig , s azon az esős napon sem történt másképpen.
                                                               

Nincsenek megjegyzések :

Megjegyzés küldése