2013. április 23., kedd

F:E.- Dánia 41

Én láttam milyen a világ . Tapasztaltam milyen dolgokra képesek egyes emberek és tudom mennyi minden szörnyűség létezik a Földön . Az emberek többsége nem riad meg , nem fél elkövetni a bűnöket , nem fél tönkretenni , megkínozni embertársát . Ártanak annak akinek ártani lehet . Annak aki védtelen , aki hisz még az ember jóságában , aki képtelen ellenségként tekinteni arra aki tönkretenné ,  annak alig van esélye elkerülni az emberiség gonosz tetteit. Kivan téve a Föld minden aljas lakójának, csak azért mert még képes  bízni és megbocsátani , képes a jót keresni a legrosszabban és elszántan hiszi , hogy meg is találja, ami már szinte nem is létezik  , kezd kiveszni ebből a világból...                                                                                                              
 Kristina ilyen ember volt , ilyen tapasztalatlan , ilyen gyermeteg teremtés. Jó volt, aranyszívű szinte angyali és hitte, hogy a világ még nem jutott odáig, hogy a jóságot ne jósággal, a kedvességet ne kedvességgel, a segítséget, köszönettel, az odaadó szeretetet hálával ne jutalmazná. De honnan is tudhatta volna, hogyan állnak a dolgok? Fiatal volt és hitt elképzelésében , reménykedett abban , hogy a világ olyan amilyenek lennie kellene . Csodáltam azért , hogy képes volt segítséget nyújtani  a bajban, annak  aki mindig csak gyötörte , akiről minden ki más tudta , hogy bármit tesz is , a lány nem kap majd cserébe még egy köszönömöt sem. Elnézte ezt és minden ballépés, ellene irányuló vétség fölött szemet hunyt. 
 De ha ránéztem  , a csodálat és a szeretet mellet félelem is támadt bennem. Látva ezt a végtelen jóságot, és tudva a világ minden csúfságáról, gyakran elfogott a rettegés. Ez a világ, ez a borzalmas világ egy szempillantás alatt tönkre tehetné, elsorvaszthatná gondosságával ezt a törékeny lényt.  És ő nem tenne semmit , mindent megbocsátana , minden aljasságot , minden ocsmányságot tűrne, míg végül elpusztulna . Elpusztulna , mert a lelkét is odaadná , ha azzal  segíthetne egy bajba jutottan . De nem kapna érte semmit , mert az emberek csak elvesznek, nem adnak . Bárki megölhetné önzésével és ő egy szót sem szólna, meghalna úgy , hogy azt sem , hiszi azok tették így tönkre, akikhez jó volt. Ha rossz kezekbe kerülne , ha valaki , felfedezné azt, amit én megláttam benne , abban a pillanatban vége volna . Könnyű volna átverni , szép szóval megnyerni segítségét , barátságát , szeretetét .Mindezt átgondolva iszonyatos aggodalom kezdett nyomasztani . Istenem , mennyire féltettem !   Minden pillanatban az volt a  vágyam , hogy megvédhessem , hogy óvhassam , hogy megmentsem a veszélyektől, ahogy ő védett meg engem múltam árnyaitól .  Minden lépését figyelni szerettem volna , ott állni mellette mikor baj les rá , szerettem volna távol tartani a világ minden rosszindulatától , minden ártalmas , alávalóságától.  A tudat, hogy védtelen , hogy minden félelmem beigazolódhat igazán rémített.
Egy délutánon éppen ezek a gondolatok kavarogtak fejemben, ahogy a tágas nappaliban ülve figyeltem a lányt. A szoba túlsó végében üldögélt és az ablakon beömlő napfénynél, szorgosan hímzett. Lefoglalta kézimunkája és jelenleg  , nem is vett másról tudomást . Ügyesen , végtelen odafigyeléssel dolgozott és szépítgette művét  . Erősen koncentrált , fejét kicsit oldalra döntve , homlokát ráncolva öltögetett. Olyan ellenállhatatlan bájos, szelíd kifejezés ült arcán, minden vonásán, hogy öröm volt nézni. Egy percre sem vettem le róla szemem, elmerültem mozdulatainak tanulmányozásában. A lány kicsi , törékeny és tündéri . A világ pedig hatalmas , és a benne élők nem törődnek azzal , ki milyen , egy angyalnak is ártanának,ha megtehetnék . 
 A szívem elnehezült erre a gondolatra . Mélyet sóhajtottam , s gondterhelten fordultam el a látványtól , mely annyira kedves volt számomra. Behunytam a szemem, hogy úrrá legyek érzéseimen. 
  - Szereti , igaz ?
Felkaptam a fejem. Velem szemben Gertrud foglalt helyet . Nyugodtan ült , kezét térdén pihentette , galambszürke ruháján.  A kérdés csak egy pillanatig lepett meg . Ahogy a nevelőnőre néztem , szemében láttam , hogy már nem titok előtte mit  érzek Kristina iránt. 
 - Az életemnél is jobban szeretem. - Feleltem halkan . - Jobban szeretem mindennél, amit ismerek ezen a földön ! 
 - Megértem. - Szólt elnézően Gertrud  . - Kristina igazán kivételes teremtés ...  
 - Nincs hozzá fogható ... nincs senki,  aki ennyit jelentene nekem ... és soha nem is volt , nem is lesz ... 
 Mindent bevallottam , semmi értelme nem lett volna tagadni és nem is állt szándékomban. Gertrud úgy hallgatott, mintha mindez nem újdonság, hanem köztudott dolog lett volna. Nem csodáltam, hiszen ismerte Kristinát és alighanem volt, amivel én is elárultam magam. 
 - Szeretem és  boldog vagyok , most , hogy tudom, viszont szeret. 
  - Abban egészen biztos lehet. - Mondta határozottan. - Soha sem láttam Kristinát vidámabbnak, mint most , ezekben a hónapokban. Az ön megjelenése óta élénkebb, mint eddig valaha.  Tiszta szívéből szereti, efelől nincs kétségem.  
- Nem ez az ami aggaszt . - Kezdtem . - Más az amitől félek ... 
  A nevelőnő ismét mintha gondolataimban olvasott volna . Arca kissé elkomorult és mintha szánakozva nézett volna rám. De hallgatott, várta, hogy én folytassam.
- Milyennek tartja Herold Esbenson urat ? - Tettem fel azt a  kérdést, ami már régen megfogalmazódott bennem . Gertrud  mélyet sóhajtott . Ez valahogy  nem sejtetett semmi jót .     
 - Őszintén mondom, el önnek mit gondolok róla , akkor is ha ezzel talán elbizonytalanítom , kétségbe ejtem . Mert jobb ha megtudja kivel áll szemben .  -Kezdte válaszát. -Esbenson úr nem tartozik azok közé akiket én kedvelni tudnék , és megvallom , ha unokahúgához nem ragaszkodnék , s ő nem sajnálná annyira távozásom , nem maradnék házában. 
 Az , hogy ez a nő , aki a legtöbb emberhez jól viszonyult , a legszívesebben itt hagyná munkaadóját , arra engedett következtetni , hogy Esbenson valóban kellemetlen ember lehet.
- Az én véleményem a lány nagybátyjáról : mogorva , hálátlan és nem érdemli meg azt a szeretetet amivel Kristina veszi körül abban a pár hónapban mikor kegyeskedik hazalátogatni. Én a legkevésbé sem tartom jó embernek és ezt ő is tudja . Rosszul bánik maga körül mindenkivel , és semmi szeretetet nem tanúsít öcsének egyetlen gyermeke iránt . Barátai csak a pénze miatt állnak vele szóba , s ő sem tartja többre őket , mint egy gőgös király , hízelgő alattvalóit. Mindig a hibákat keresi , a jótetteket mintha nem is venné figyelembe . Az ő számára mindenki haszontalan , és legfőképpen unokahúgát tartja annak , Kiristinát aki ezt igazán  nem érdemli meg . 
Ez a jellemzés ráillett arra az emberre akit a lány leírt nekem , bár ő egészen másképp fogalmazott . Semmi neheztelést nem éreztem hangjában a bánásmód miatt. Soha egyetlen rossz szóval nem illette nagybátyját. 
- Miért bánik ilyen keményen, barátságtalanul,  Kristinával ?! - Kérdeztem megbotránkozva.- Nem sokat tudok a    lány apjáról , de erős a gyanúm , nem volt túl jó viszony a két fivér között. 
 - És ezért képes azt büntetni, aki alig ismerte , azt  akit ő nem állhatott , aki soha nem ártott neki !
-Ezazságtalanság. - Értett velem egyet Gertrud . - De Herold Esbenson ezzel nem törődik és Kristina még így is ragaszkodik hozzá . Hiába , ő mindezek ellenére is szereti , mintha édesapja volna . Míg a nevelőnőt hallgattam szemem ismét az ablaknál ülő lányra tévedt .   Ott ült a szoba túl felén teljesen elmélyülve , a hímzéssel ölében . Halkan dúdolt , édes hangja elért hozzánk.  Szívem telve volt az iránta érzett szerelemmel, de a hallottak miatt nyugtalanság fogott el. 
 - Bárcsak tehetnék érte valamit ! - Suttogtam magam elé csüggedten. - De Esbenson nekem adná-e Kristina kezét ? Áldását adná-e rám és az unokahúgára?
- Hát ezt tervezi ?
 - Az minden vágyam , hogy a feleségem legyen. Ha hozzám jönne, többé nem tartanék attól, hogy elveszíthetem ... hogy akárki ... akármi elválaszthat tőle ... Ha ez az egész csak rajtam és Kristinán múlna , már az enyém volna és nem gyötörnének ilyen gondolatok...
- Amit most mondani fogok az nem lesz jó hír az ön számára , de nagyon kérem ne keseredjen el és ne adja föl.   - Kezdte. Szavai rossz érzést keltettek bennem, már az elején. 
-  Esbenson eddig hallani sem akart arról , hogy a lány férjez menjen, nem hiszem hogy változott volna a véleménye. Hogy mi kifogása van ellene arról sejtelmem sincs , de hajthatatlan ez ügyben és nem valószínű , hogy figyelembe venné az ön és Kristina érzéseit , az ilyesmi számára jelentéktelen és felesleges dolog . Semmi sem hatja meg , még unokahúga szenvedése sem ... - Mondta érezhető keserűséggel és sajnálattal hangjában. - Ami pedig önt illeti ... utólagos engedelmével megemlítettem Esbensonnak, néhány mondatban leírtam, jellemeztem önt , s beszámoltam arról mit tett a lányért, egy levélben ,melyet három napja küldtem el Koppenhágába , ahol a címzett jelenleg tartózkodik .  Reméltem , hogy talán valamit ezzel is elérhetek ... de eddig semmi ... még csak válasz sem érkezett ... Fejem tenyerembe hajtottam és hallgattam hosszú percekig. A hír lesújtó volt, szíven ütött és kétségbe ejtett. Alig bírtam úrrá lenni idegességemen. 
   - Ne csüggedjen! Még nincs minden veszve . - Próbált megnyugtatni  Gertrud . - Kérem, ígérje meg, hogy kitart a lány mellett , nem hagyja magát eltántorítani  kitűzött céljától . Kristina áldott jó teremtés és megérdemli , hogy szeressék .

Nincsenek megjegyzések :

Megjegyzés küldése