2013. április 23., kedd

F:E.-Dánia 16

Felébredtem amint az álomnak vége szakadt . Percekig feküdtem ágyamban , a plafont bámulva. A hold fénye ezüst csíkokat festett a fehér mennyezetre a függöny apró résein át . Minden fehéres fényben úszott , csupán a legtávolabbi sarkokban gomolygott a sötétség . Lehetetlennek éreztem , hogy még egyszer lehunyjam a szemem , semmi sem maradt fáradtságomból . Tökéletesen éber voltam. Ledobtam magamról a takarót és felültem, majd az óra számlapjára tévedt tekintetem. Negyed egy volt . Mindössze fél órát sikerült pihennem , rövidke félórát . Ezt nem gondoltam. Úgy éreztem mintha órákat feküdtem volna csukott szemmel. De ezek szerint még sem így volt…. Tétlenül üldögéltem egy darabig , és figyeltem az óramutató járását . Szünet nélkül ketyegett.Tik-tak … Tik –tak …. Lassan már kezdett az idegeimre menni , mivel semmi egyéb zaj nem jött semerről . Végül meguntam , elegem lett az üldögélésből . Aludni nem bírtam , hát minek maradjak az ágyban . Semmi értelmét nem láttam a nyitott szemmel merengésnek . Felkeltem , magamra vettem köntösöm , s gondolkozás nélkül megindultam a földszint felé .

Óvatosan léptem ki a folyosóra . Úgy hittem mindenki nyugovóra tért már , ezért vigyáztam nehogy zajt csapjak , felriasszam az alvókat . Csendesen lépdeltem végig a folyosón , egyetlen nesz sem hallatszott. Csupán csak köntösöm suhogása törte meg a némaságot. Mielőtt a lépcsőhöz értem ismét megálltam a vendégszoba előtt , melynek ajtaja alól változatlanul sárgás fény szivárgott . Erik nem aludt tehát , ebben biztos lehettem . Továbbra sem értettem mi tartja fenn ilyen sokáig . Végül nem izgattam magam .Egyszerűen nem tud aludni , ahogy én sem , van ilyen , mindenkivel megesik egyszer-egyszer , döntöttem el , és lesétáltam a lépcsőn. A földszinten azonban ugyan olyan tétlenül bolyongtam, nem tudtam mihez kezdeni.Végül kínomban egyszerűen leültem a konyhába és hallgattam a csendet . De ez unalmas volt , sőt idegesítő . Hamar elegem lett az egészből , s mérgelődtem , szidtam magam amiatt , hogy nem tudok nyugton maradni a szobámban. A konyha üres volt , egy lélek sem járt rajtam kívül . Hogy is járt volna hiszen akinek van esze, éjjel alszik és nappal császkál a lakásban . A konyhaasztalon egyetlen egy gyertya állt , az adott egy kis világosságot . Lángja meg –meg lobbant a konyhabalkon beáramló huzattól , és az árnyékom megnyúlva vetült a falakra . Olyan érzésem volt mintha az egész ház üres volna. Senki sem szólt hozzám , senki sem beszélt velem, ott ültem egymagam . Az egyedüllét érzése lehangoló volt. Elmélázva figyeltem a gyertya imbolygó lángját , árnyékom furcsa táncát a falon és a csempézett padlón . Ahogy néztem a cikázó fényeket újra eszembe jutottak álmom képei , és megborzongtam . Semmi közünk hozzá … nem lehet közünk hozzá Laura ugye ? Florence zaklatott hangja csengett fülemben. Ismerd be , erre te sem számítottál … te sem vártad , hogy anyánk kedvenc dalát játssza egy vadidegen …
Nem ezt nem vártam .

Ne mondd , hogy ez nem nyomaszt , hogy nem ijeszt meg .
Hát persze , hogy megijesztett. Hiszen olyan különös ez az egész . De magamat is csak azzal nyugtathattam , amivel Florence-t csitítottam. Legyünk türelmesek , ennyit tehetünk . Aminek ki kell derülnie az úgy is ki fog derülni . Erik tisztáz majd mindent … ő maga mondta… Igen , Erik … Erik odafönn van a szobájában és föl-alá járkál , ki tudja miért . Vajon , mi tartja ébren? Eszembe jutott , hogy legutoljára reggel evett. Vacsorázni nem jött , csak némán visszavonult szobájába ,hét óra tájt és azóta sem láttam . Lehet , hogy nem éhes , de azért … talán nem veszi rossz néven , ha viszek neki valami vacsorafélét . Legfeljebb visszautasítja … és addig sem kell itt ülnöm tétlenül. Ezt elég jó ötletnek találtam , és nyomban neki is álltam a megvalósításának .

Nincsenek megjegyzések :

Megjegyzés küldése