2013. április 23., kedd

F:E.- Dánia 27

Jellemében és megjelenésében is olyan volt , mint egy angyal , aki nem is való erre a világra . Távol állt tőle minden emberi hiúság , ármánykodás , irigység , és bűnös cselekedetnek még a gondolata sem fordult meg soha a fejében. Próbálta mindig a legjobb tudása szerint tenni dolgát , úgy , hogy abból ne lehessen semmi ami bajt okozhat.Az összetűzéseket kerülte , soha nem szállt komolyan szembe senkivel. Ha megbántották , nem mutatta jelét , inkább tűrt minden sértést .
Bár Kristina sosem járt iskolába , az írást olvasást apjától tanulta , feltűnően értelmes , és művelt volt . Érdeklődése szinte egy percre sem hagyott alább , és lelkesen igyekezett gyarapítani hiányos tudását. Sok dologban igen tehetségesnek bizonyult, és ha taníttatták volna, egészen biztosan jó eredményeket ért volna el. Az egyetlen ami miatt soha sem próbálkozott komolyan , azaz önbizalom hiánya volt. Egyszerűen nem hitte el , hogy véghez tudja vinni amibe bele kezdett . Ha azt mondták , ostoba , tehetségtelen , és felesleges magát azzal áltatnia , hogy tud valamit, ő egy szó nélkül rábólintott . Mások megítélése alapján bírálta önmagát , azt állítva a körülötte lévők jobban látják milyen . Akárminek elmondhatták , nem szállt szembe a vádlókkal , még csak meg sem próbált ellent mondani. Emiatt sokszor érezte magát olyan dolgokban is hibásnak , amihez köze sem volt . Ha egy valaki hibáztatta , ő azonnal bűnösnek érezte magát , és őszintén szégyellte tettét , amit sokszor el sem közvetett . Visszafogottságát , szerénységét látva kénytelen voltam elgondolkozni , kicsit magamba nézni. Kristina mellet még szembetűnőbb volt az én , időnként igencsak túlzott önbizalmam . Hajlamos voltam jóval többnek tartani magam annál ami voltam . Átlag feletti képességeim miatt , néha úgy hittem , jóval a köznapi emberek felett állok , és ezt igen gyakran érzékeltettem is velük. Kristinát figyelve azonban , ezt a tulajdonságomat most jobban szemügyre vettem . A lány mellet , könnyebb volt hiúságom , beképzeltségem kordában tartani. Elég volt csak rá néznem, egy másod percig elgondolkodnom azon , vajon ő , hogyan vélekedhet tetteimről, és máris könnyebb volt megítélni , mi helyes és mi helytelen . Végre volt valaki, aki ha kellett visszafogott , nem hagyta , hogy túlzásokba essem. Én pedig igyekeztem bátorítani Kristinát , bíztatni, álljon ki magáért, és próbáltam segíteni abban , hogy visszanyerje önbizalmát. Rengeteg mindenben különböztünk, de ezeknek az ellentéteknek nagy része nem okozott problémát, ahogy kezdetben vártam.
Kristina amellett, hogy egyes dolgokban igen tehetségesnek bizonyult , időnként szinte hihetetlenül ügyetlen , kétbalkezes volt . Ha zavarba hozták , vagy elkalandozott figyelme elképesztő ostobaságokat művelt . Mindkettő gyakran megesett vele , és sokszor került nevetséges helyzetbe . De őt ez úgy tűnt nem zavarta . Ha elrontott valamit , egykettőre magához tért és mindent elrendezett. A kisebb hibákon , melyeknek nem volt különösebb jelentőségük pedig maga is jót mulatott. Én ha hibáztam , mindjárt úgy éreztem összedől a világ . Rendszerint véresen komolyan vettem amivel foglalkoztam , és egy apró ballépés miatt is teljesen kikeltem magamból. Nem igen bírtam elviselni annak tudatát , hogy én is bármikor elronthatok bármit , épp mint azok akik körülöttem élnek. De Kristinával nem volt nehéz együtt nevetnem . Vele könnyű volt túltenni magam azon ami már megtörtént . A lány ügyetlensége növelte vonzódásom , és csak még szeretetreméltóbbnak láttam őt. Kedvessége , szelíd természete vonzóvá tette , de ezt csak az láthatta meg aki igazán megismerte. Az többség azonban elment mellette , egy pillantást sem vettetek rá . Nem volt benne semmi ami első látásra felkelthette volna a szemlélők figyelmét , púpossága , ez a jelentéktelen hiba , pedig inkább elrettentően hatott az emberekre. Így csaknem olyan elhagyatottnak érezte magát mint én , hasonlóképp magányosan töltötte napjait és alig volt valaki aki barátságával , szeretetével támogatta volna. Egymaga , társ nélkül kóborolt a környéken és egy teremtett lélek sem volt aki mellészegődött volna. Az egyetlen akit barátjának tekinthetett, az Gertrud volt. Ő volt Kristina egyedüli társasága azokban az időkben , mikor nevelőapja időről, időre fogta magát és elhagyta Roskilde-t , nem ritkán Dániát is és külföldre utazott. Herold Esbenson mindaddig, csupán a nagybáty szerepét töltötte be, míg Kristina apja el nem hunyt.Ekkor öccse kérésére magához vette az elárvult, magára maradt lányt, mikor betöltötte a tizenkettedik évét. Azon a napon mikor Kristina Koppenhágából a fjord partján álló házhoz került, Roskilde-be, az első akivel találkozott Gertrud volt. Az újonnan lett gyám , már nem tartózkodott az országban és még csak nem is üdvözölte fogadott lányát. És aki azt hinné, hogy ez a kezdeti ridegség, idővel enyhült és a lánynak később jobb bánásmódban volt része , az téved .Esbenson soha sem szerette igazán védencét , s úgy tűnt csak a rokoni kapcsolat indította arra , hogy magához vegye , házába fogadja. Elvétve adta jelét annak is , hogy egyáltalán tud Kristina létezéséről. Nyughatatlan, rideg jellem volt, akibe egy csepp jóérzés, gyengédség sem szorult. Eleget tett megboldogult fivére kérésének , a lányt magához vette , ennél többre nem volt hajlandó. Felvett Kristina mellé egy nevelőnőt , aki gondját viselte, akire teljesen rábízhatta míg ő valami istenháta mögötti helyen , ki tudja mivel töltötte idejét. És ez így ment évek óta , folyamatosan. Az év nagy részében végig úton volt , néha -néha látogatott haza , amikor kedve volt , s akkor is csupán a maga dolgában járt , nem Kristina miatt tért meg otthonába. Gertrud azonban mindenben kisasszonya szolgálatában állt, teljesítette minden óhaját, leste minden kívánságát. Úgy csüngött rajta , úgy kényeztette , mintha ezzel a nemtörődöm gyám bűnét próbálná jóvátenni. Igazán szerette, és odakerülése óta, folyton-folyvást dédelgette, kényeztette mintha a saját lánya lenne. Az a hangsúly, amivel nevelőiről beszélt Kristina , elárulta tanácstalanságát és keserűségét. Eltudtam képzelni , micsoda öröm ilyen ellentétek között élni , milyen nyomasztó , idegölő lehet ez a kétoldalúság. Attól aki apja helyett apja kellett volna legyen , semmi törődést nem kapott . Annak szeretetéből akinek figyelméből jóval kevesebbel is beérte volna, viszont jutott bőven. Azokban a napokban, míg mostohaapja távol volt, Gertrud túlzott kényeztetésétől kívánt megszabadulni, és Esbenson megérkezéséért könyörgött. Ám mikor nagybátya, egyszer csak a leváratlanabb pillanatban megjelent , s tapasztalta , minden hiába , annak hideg, kő szíve sosem enyhül meg , mindennél jobban vágyott dajkája kedves , vigasztaló szavaira.

Nincsenek megjegyzések :

Megjegyzés küldése