2013. április 23., kedd

Fantom:E.- Dánia 13.

A zongora hangja a vastag fa ajtón át is jól hallható volt. Az étkezőt is betöltötte Erik játéka. Míg vacsoráztunk , ő ki sem mozdult a szomszéd szobából , egy percre sem szakadt vége a muzsikának . Csendesen ettünk , mindketten fülelve , egy szót sem szólva . Még arra is vigyáztunk , hogy az evőeszközökkel se csapjunk zajt. Florence velem szemben ült, az után is, hogy régen befejezte a vacsorát. Töprengve, félig lehunyt szemmel ücsörgött, s bordó ruhájának, fehér csipkeszegélyét babrálta. Ebből tudtam , hogy ideges , még ha igyekszik is leküzdeni zavarát . - Valami baj van? –Érdeklődtem. - Nem csak gondolkozom. – Felelt. - Azt látom. De min töröd a fejed? Nem felelt azonnal , arra az ajtóra pillantott amely az étkezőt elválasztotta a nappalitól . - Neked nem furcsa? – Emelte rám aztán tekintetét.
-Ki?
- Hát ő, Erik. – Intett fejével ismét az ajtó felé . – Csak úgy itt termett . Megjelent a temetőben , a mama sírjánál. Bólintottam. Ez valóban szokatlan volt. - Te sem láttad még soha, igaz? – Kérdezte szinte suttogva, és még idegesebben kezdte babrálni ruhájának díszítését. Reménykedve nézet rám, szinte könyörgött, hogy mondjak nemet. Nem értettem miért ilyen zavart . - Nem ismeri egyikünk sem. – Állította valami különös makacssággal. Pedig ez nem volt teljesen igaz . Eszembe jutott az álmom . Azaz álom amit sokszor láttam már. Amelyik annyira életszerű volt , hogy a hideg kirázott , ha visszaemlékeztem rá . - Én már láttam … Florence az álmom … - Nyögtem ki nagyot nyelve . - Azaz álom nem jelent semmit . – Vágta rá erőtlenül , mintha nem is volna benne olyan biztos. – Nem jelenthet semmit . Az … az túl ijesztő volna … - Tiltakozott. - Miért jött ide ? Miért mond el mindent ? Hiszen semmi közünk hozzá . – Folytatta kétségbe esve . – Mi értelme van ennek az egésznek ? - Nem tudom … - Vallottam be . – Valóban , én sem értem igazán . De legyünk türelemmel .
– Próbáltam megnyugtatni . – Legyünk türelmesek , ennyit tehetünk . Aminek ki kell derülnie az úgy is ki fog derülni. Ez úgy tűnt használt. Visszanyerte higgadtságát. Kezét békésen fektette a sötét asztallapra. És az a szorító érzés mely egész idő alatt fojtogatott , most elmúlt . Nagy levegőt vettem , s máris jobban éreztem magam . Aztán a csendben csengő hangon szólalt meg a zongora . Egy dallamot játszott . Egy dallamot amelynek hallatán ismét elállt a lélegzetem . Ismerős volt , átkozottul ismerős. Minden hangja a fejemben volt már , minden egyes hangot ismertem …egy régi emlékfoszlány … egy gyermekkori kép villant belém . Ezt nem most hallottam először , már korábban is játszotta valaki ezen a zongorán , nem is egyszer . De ki? Az anyám … Igen az anyánk , pontosan ezt játszotta . De hát senki más nem ismerte rajta kívül … soha senki mástól nem hallottuk még . És most Erik játssza . Furcsán kínos, hátborzongató volt a felismerés. Most már magam is alig bírtam leplezni , mennyire megzavart ez . De nem akartam , hogy testvérem lássa rajtam . Azonban az ő figyelmét sem kerülhették el a hangok . Tisztán zengett a zongora . Florence hatalmas ámuló szemeket meresztett a csukott ajtóra , s ajkai remegtek idegességében . - Ha … hallod ezt ?! – Szegezte nekem a kérdést . Keze ismét a csipkéket kezdte babrálni . – Hogyan ?! Hogyan ismerheti ő ezt?! – Hangja feldúltságról árulkodott . – Semmi közünk hozzá … nem lehet közünk hozzá Laura ugye?
- Az isten szerelmére értsd meg végre, hogy nem tudok többet nálad ! – Mondtam türelmemet vesztve. - Végig kell hallgatnunk. Erik tisztáz majd mindent , hiszen ő maga mondta , hogy ezért jött. - De ismerd be , erre te sem számítottál … te sem vártad , hogy anyánk kedvenc dalát játssza egy vadidegen … hogy azt a dalt amit csak ő ismert egy olyan ember előadásában hallod viszont akit soha életedben nem láttál még … ne mond , hogy ez nem nyomaszt , hogy nem ijeszt meg . –Folytatta fakó hangon. Ismét nagyot nyeltem. Ez már tényleg kezdett zavarossá válni . Eddig sem volt tiszta a kép. De mos úgy összekuszálódott, hogy semmit sem lehetett kivenni belőle. Erik tovább játszott. Tovább játszotta édesanyánk kedvenc dalát , amit nem is ismerhetett. Ez rettenetesen nyugtalanított. A hangok szépsége ellenére szinte kibírhatatlan , bosszantó volt . Fülbemászó , oly annyira , hogy míg hallgatod , biztosra veszed , soha többet nem tudod kiverni a fejedből. Életed végig ott motoszkál majd az agyadban , míg az őrületbe nem kerget . Átkozottul , nyomasztó , és leírhatatlanul , felülmúlhatatlanul gyönyörű.

Nincsenek megjegyzések :

Megjegyzés küldése