2013. április 23., kedd

F:E.- Dánia 32

Az évek óta tartó zűrzavarban ez volt az egyetlen érzés, amiben halálosan biztos voltam. Nem voltak kétségeim, egészen biztosan tudtam, hogy szeretem és ez majd megőrjített, mert még makacsul állítottam, hogy képtelen vagyok szeretni, hogy sikeresen kiöltem magamból,ezt az utálatos érzelmet. Ez egyértelműen nem így volt, én mégis azt akartam , hogy így legyen , mert féltem. Rengeteg minden volt, amitől tarthattam . Féltem saját magamtól és Kristinától is . Féltem mert fogalmam sem volt ő mit érez irántam .
Lehet , hogy szeret ? Lehet . És ha szeret tartozom neki annyival , hogy őszinte vagyok hozzá .Mondhatni köteles vagyok beszámolni mindarról amiről eddig mélyen hallgattam . A szemébe nézni és elmondani mindent . Elé állni és beszélni arról amit gyűlölök , ami szégyellek . És ha bennem ilyen émelygést kelt saját múltam története , ha így gyűlölöm azt ami vagyok , nem fog-e ő is megvetni , undorral nézni rám?! Most még talán szeret , mert nem tudja ki vagyok , nem tudja mennyi minden hallgattam el előle , míg ő tisztességesen és őszintén beavatott mindenbe . Ez már magában elég ok arra , hogy meggyűlöljön !És ha már Kristina is gyűlöl , azt nem élem túl ...
Szerettem és szerelmem erősebb volt mindennél, ami valaha éreztem. Gyötrődtem, kínlódtam és borzalmasnak éreztem ezt az egészet. Folyamatosan egy kérdésen rágódtam . Egyetlen egy kérdésen, amit képtelen voltam megválaszolni : Mit tegyek ? Hogyan döntsek? Mihez kezdjek? Éppúgy elonthatok minden mint öt éve , éppen ugyan azon bukhat el az egész.
És ott volt még a másik lehetőség : Kristina megért és elfogad , szeret úgy ahogy vagyok.
Ez a lehetőség olyan valószínűtlennek tűnt , mint egy álom. Egy álom aminek rettenetesen kicsi esélye van a valóra válásra.
Az érzések melyek hatalmukba kerítettek, melyek egyik pillanatról a másikra öntöttek el mint valami fékezhetetlen áradat , ismerősek voltak , de mégis mások , mégis idegenek. Egész bensőmet felkavarták. Ahol zűrzavar uralkodott, most halotti csend honolt. Ahol eddig sötétség tátongott, most halovány fény gyulladt. Olyan hangok szólaltak meg, melyeket eddig nem hallottam, amelyeket eddig nem tudtam, vagy nem akartam meghallani. Háborgó , idegtépő dallamból , édes , egységes , harmonikus szólam álltak össze . És ez mégis jobban megzavart, mint azt bárki el tudná képzelni . Ez a változás , hatalmas változás volt , melynek bekövetkezésére nem voltam felkészülve. Kristina rendet teremtett bennem. Ott ahol káosz uralt mindent, most egészen más dolgok kezdtek éledni. Magam nem voltam képes ezt véghezvinni , ő könnyedén megtette . A tátongó , félelmetes ürességet végre kitöltötte valami, ami magához vonzott minden csapongó , nyughatatlan gondolatot . Szokatlan állapot . Egyszerre volt ijesztő és jóérzést hozó . Minden ingerlő zaj elhalkult fejemben , a rosszindulatú hangok pedig , mintha megszűntek volna. Korábban borzalmas erőfeszítések árán voltam csak képes elkülöníteni a zajt a zenétől , az üvöltve tomboló ocsmányságokat a tiszta és csodálatos muzsika hangjaitól . A sötétség szavait lefordítani a zene nyelvére , úgy , hogy kivesszen belőle minden csúfság , minden agresszió, harag , hogy az ember lelke ne borzongjon meg , ne érezze visszataszítónak, amit alkotok , kimerítő , minden erőt felemésztő feladat. Még is meg kell tennem minden alkalommal, mert azt, ami elmémben szól képtelenség magamban őrizgetnem. Most azonban amit eddig megfejthetetlen zavaros volt kezdett helyre állni bennem , olyan formát ölteni , amely könnyebben kezelhető és kordában tarható .Ennek ellenére aki rám nézett , mindennek az ellenkezője juthatott eszébe . Mert viselkedésem alapján , mindennek lehetett volna mondani , csak higgadtnak és nyugodtnak nem. Kristina jelenlétében egyre nehezebb volt megfontoltan és ésszerűen cselekednem. Szerettem , igazán , és ebben olyan biztos voltam , mint abban , hogy a nap ha este le is tűnik az égről , reggel újra ragyogva tündököl .De féltem kimondani . Féltem a visszautasítástól , mert legyen az bármilyen , úgy éreztem végem , ha elfordul tőlem. A vallomást ezerszer elképzeltem és akaratom ellenére , mindig szörnyű vége volt . Nem találtam sem a megfelelő helyet sem a megfelelő időt , arra , hogy kimondjam, ami hetek óta emészt . Magamban biztos voltam , csak arra nem tudtam fényt deríteni ő mit érez. Kedvel ,ezt senki sem tagadhatta , de vajon szeret -e annyira , hogy mellettem marad akkor is , ha minden feltárok előtte ? Vajon szerelme nem fordul -e valami másba, amit megtudja az igazságot? Luciana emléke most igazán elkeserített. Ő is szeretett , de amint meglátta ki vagyok , amint elért a tudatáig , hogy nem az vagyok akinek hitt , ez a szeretett eltűnt , megsemmisült. Kristinát nem lehetett összehasonlítani Lucianával , még is fennállt a veszély , hogy a reakciójukban nem lesz különbség. Nem akartam , hogy azokból a gyönyörű , zafírkék szemekből eltűnjön a bizalom , a szeretet és a ragaszkodás , nem akartam, hogy másként nézzen rám, mint eddig. A gondolat, hogy irántam érzett szeretete egy perc alatt megszűnhet, hogy arcáról eltűnhet a ragyogás, amely olyan tündöklővé tette énelőttem, rettentően elkeserítő volt. Látni , hogyan tűnik el ami az egyetlen örömömet jelentette hosszú évek óta , ezt aligha bírtam volna elviselni. A másik kérdés pedig ez volt: Szabad -e egy olyan embernek mint én , egy olyan tiszta lény szerelmére vágynia mint Kristina ? Helyén való - e egy gyilkosnak egy földre szállt angyal után epekednie ? Hogyan lehetne olyan emberé, aki annyi förtelmes, gyalázatos dolgot tett, és tehet még ? Úgy éreztem, nem vagyok méltó rá.
Ez a tudat kezdett lassan az őrületbe kergetni, ez okozta mindközül a legnagyobb gyötrelmet. Valahányszor felmerült bennem, valami lehetetlen zavar és kétségbeesés kezdett mardosni. Úgy éreztem, képtelenség, hogy szeressen. Mégis annyira vágytam rá, mint még soha semmire életem során.
Ám őt minden alkalommal egyre jobbnak láttam, míg magamat egyre szörnyűbbnek. Meg voltam győződve arról, hogy átléptem egy határt, amit nem lett volna szabad. Olyasvalakiért lángoltam, aki túl jó volt hozzám, akire ránéznem sem lett volna szabad.
Mégis mit képzelek én ? Arra sem vagyok méltó , hogy egy levegőt szívjak vele ! Ennek ellenére, arra vágyom, hogy a karomban tartsam ! Őrültség ez ...hatalmas őrültség..
Szerelmem heve is túl volt már azon a fokon, amit illőnek éreztem és ezt felháborítónak találtam. Dühített és mérhetetlen haraggal töltött el magam iránt. Ha magam mellet éreztem enyhült gyötrelmem, de az a fájdalmas, édes érzés unos-untalan a szívembe markolt és lehetetlen volt megszabadulnom tőle vagy akárcsak figyelmen kívül hagynom. Napokon át tépelődtem és végül is kénytelen voltam dönteni .
Tovább tűrni Kristina közelségét , úgy hogy bűntudat kezd nyugtalanítani a legártatlanabb gondolattól ami vele kapcsolatban felmerül bennem , azzal kínozni magam , hogy megpróbálom kitalálni mi van a fejében anélkül , hogy rákérdeznék , bekellet látnom , hogy ez így nem ér semmit . Hiába való és ostoba dolog. De ahhoz , hogy eláruljam titkaimat , nem volt sem szívem sem elegendő lelkierőm .Azzal ha megvallanám érzéseimet , csak bajt okoznék , összekevernék mindent . Talán a lány életét is felforgatnám ... Nem senkinek sem tennék azzal jót...
Nincs más választás . Erőt kell vennem magamon és itt kell hagynom ezt a vidéket . El kell mennem ahogy kezdettől fogva terveztem . Itt kell hagynom mindent ... leginkább őérte és nem magamért ... meg kell hagynom a békéjét , nem tehetem tönkre azt ami annyira fontos számára ... és nem tehetem tönkre azt akit szeretek azzal, hogy ráaggatom minden terhemet törékeny vállaira. Jobb ha hallgatok és csendben távozom ... idővel úgy is enyhül majd a fájdalom ... ha pedig nem hát a sírba visz ...
Minden erőmmel azon voltam , hogy elhitessem magammal mindezt . Én elfelejtem Kristinát és ő is elfelejt ... így lesz ... így kell lennie!
Döntésem helyénvalónak ítéltem . Úgy hittem valóban képes leszek búcsút mondani a lánynak . Ám az indulás előtti nap estélyén , olyasmi történt ami újra elbizonytalanított.

Nincsenek megjegyzések :

Megjegyzés küldése