2013. április 23., kedd

F:E- Dánia 37

Kijelentésemtől mintha minden bátorsága és ereje elszállt volna. Elfordult tőlem.  Elkapta tekintetét, elfordította arcát.  Bénultan álltam, szorongva, cselekvésre képtelenül. Néztem, ahogy végtelen zavarában, hátat fordított nekem , és tett pár bizonytalan lépést a kijárat felé. Aztán megállt .  Úgy torpant meg , mint aki hirtelenjében , nem tudja, mitévő legyen , fusson el, amíg lehet , vagy forduljon vissza . A gondolat , hogy egyedül hagy , hogy a kápolna csöndjében magamra maradok , úgy hasított belém, mint a villám . Ez feloldotta bénultságom .  Nem engedhetem el ... Nem mehet el ...  Mellé léptem . Megfogtam a kezét , hogy visszatartsam . Szelíden , de határozottan tartottam és nem eresztettem el . Magam felé fordítottam, ismét mert látnom kellet az arcát . Gyöngéden átfogtam derekát és magamhoz vontam , törékeny alakját . Úgy öleltem , mint aki attól , fél bármelyik pillanatban megszökhet .Éreztem szapora légzését , mellének izgatott emelkedését , hullámzását.
 Nem nézett rám, de jól láthattam, arca halvány pírban ég.                                                            
 - Fél tőlem? - Kérdeztem fojtott hangon és reszkető kézzel simítottam végig ismét arcát.            
 - Nem . Nem félek ... soha sem féltem öntől ... - Suttogta alig hallhatóan .- Csak...                       
 Ujjainak , gyöngéd , mégis nyugtalan érintését éreztem , derekán nyugvó kezemen .                      
  - Kérem engedjen el ... Erik eresszen el  ... - Kért , ám szavai nem voltak elég határozottak , hangja erőtlenül csengett. Nem engedelmeskedtem, nem akartam elengedni. Még nem éreztem magamban annyi erőt, hogy búcsút mondjak neki, még ha csak egyetlen éjszakára is. Még szorosabban öleltem, még közelebb vontam magamhoz.                                                                                                                                        
- Kérem... könyörgöm ... Eresszen most el ...                                                                                 
 Hangjának kétségbeesett színe bántotta fülem.  Rám emelte esdeklő tekintetét és én képtelen voltam tovább ellenszegülni kérésének. Elengedtem. Nehezemre esett , de elengedtem és elléptem tőle . Kristina ott állt egy darabig , némán , egyetlen szó sem hagyta el ajkát.  Majd ismét elfordult tőlem , mint aki nem bírja elviselni pillantásomat .  Az ajtóhoz sétált . Szinte biztosra vettem , hogy most itt hagy , hogy elmegy és ez összeszorította torkom .    Ám az ajtófélfához érve megállt, megtorpant. Nekidőlt a falnak, mint aki halálos kimerültségében támaszt keres. Fejét lehajtotta , arcát nem láthattam . Csak egy mély sóhaj adott hírt kétségbeeséséről . A vak is láthatta gyötrődését , vívódását. Azonnal éreztem most már nincs visszaút . Amibe belekezdtem azt bekell fejeznem , akkor is ha a végeredmény nem lesz kedvező számomra . Nem hagyhattam , hogy ott álljon és tépelődjön , gyötörje magát . Visszalépnem nem lehetett, nem is állt szándékomban . Én eleget kínlódtam , elengedni Kristinát hasonló lelkiállapotban nem voltam hajlandó.  A lány mögé léptem és átöleltem, át fogtam két karommal. Arca maszkomhoz ért, de nem érezhettem, csupán hajának illatát. Lehunyta szemét, békésen pihent ölelésemben.                                                                                   
 - Hiszek önnek... Elhiszem, amit mond...- Suttogta. - De félek , hogy amit hallottam azok csak szavak...                                                                                                                                                         
 Hangjában keserűség és bizonytalanság volt .                                                                               
- Félek , Erik , hogy szerelme múló szeszély ... hogy az érzés mely hozzám fűzi , hamar kiköltözik szívéből ...                                                                                                                                                 
  - Szeretem most és mindig, amíg ezen a földön járok , amíg  e világ levegőjét szívom .- Szögeztem le elszántan.                                                                                                                                              
  - Bár így volna ... szeretném elhinni ... de nem megy ... - Kezdte bánatosan.                                                                                                             
 Éreztem mennyire bizonytalan ... mennyire hihetetlen számára, amit hallott.                                                                                                                                  
  - Tudom milyen vagyok , Erik ... nincs bennem semmi, ami mellettem tartaná önt ...                
 - Téved . - Tiltakoztam azonnal .   - Ön az egyetlen akiben megtaláltam azt amire szükségem van .  - Állítottam szilárdan és szorosan magamhoz öleltem .                                                                     
  - Mindent megtaláltam önben , ami bennem soha sem volt meg .Aminek hiánya nyomasztott, rémített és elkeserített. - Szóltam a színtiszta igazat elmondva , amit legbelül éreztem és amit már régen szavakba kellet volna öntenem.    
- Amit  tisztelni , csodálni és szeretni tudok , azt egyedül önben láttam meg . És  , hogy tudom, létezik , hogy él ezen a földön  ...  már nem vagyok képes elszakadni öntől .  - Vallottam be csüggedten.                                                       
 - Én mindent tudok önről ,és olyannak szeretem amelyen . De az én múltam homályos , és nem tudom,  elfogad -e majd , ha érteni kezdi , ki vagyok , ha tisztában lesz azzal , mennyi mindent hallgattam el gyáván.                                                                                                                         
 Szavaim csöndesen hallgatta , mintha minden eddigi idegessége megszűnt volna . Ez bátorsággal töltött el. Közelsége, az , hogy a karomban tarthatom erőt adott. Keze kezemen nyugodott , ujjaink egymásba fonódtak .                                                                                                                                 
 - Szeretem , és , hogy bizonyítsam ez nem ostoba színjáték , hogy mindezt a lehető legkomolyabban gondolom , elmondom azt, amit régen el kellet volna mondanom.                                                                                                   

Nincsenek megjegyzések :

Megjegyzés küldése